Om oss

Spektra är ett arbetsintegrerande socialt företag där alla har antingen autism, ADHD eller båda. Vi kallar dessa neuropsykiatriska funktionsvariationer, eller NPF. Dessa olika sätt att bearbeta information innebär att alla människor existerar på ett funktionsspektrum – och vi som har funktionsvariationer är lite mer spridda över spektrumet än vad de allra flesta andra är.

I vår värld är olikhet en styrka värd att förvalta, för vi vet att annorlundaskap är framtiden.

Vårt företag erbjuder arbetsträning, praktik och anställningar för personer med NPF. Vi vet att med rätt anpassning kan dessa personer bli den bästa versionen av sig själv och låsa upp tillgångar istället för att vara fastlåsta i utanförskap.

Vi finns i Örbyhus norr om Uppsala. Det tar mindre än en minut att gå över gatan från tågstationen till oss.

Vår värdegrund

Vi tror…

… att varje människa har ett inneboende värde och perspektiv värda att lyssna på.

… att annorlundaskap är en förutsättning för att driva processer, stora som små.

… att inspiration uppstår i det möte som sker när olika synsätt möts i verkligheten.

Spektra tar till vara variationen som finns utanför de neurotypiskt etablerade tankesätten. Vi integrerar det som annars glöms bort, förbises eller trängs undan i en snabbt föränderlig värld.

Vi vet att annorlundaskap är framtiden.

Vårt team

 • Jill C Faulkner, grundare

  Utbildad informatör inom autism. Jill driver sedan flera år Adaptis, ett i branschen välkänt företag som utbildar, föreläser och handleder rörande NPF.

 • Andreas Davis Springe, utvecklare

  Har utbildning i och erfarenhet av att praktiskt stötta individer i de svårigheter som NPF ofta innebär.

 • Billie Lindberg, handledare

  Sköter administration och handleder i kreativt arbete.

 • Bryan Davis Springe, handledare, formgivare

  Fotograf och snickare med konstnärliga begåvningar som sträcker sig över flera områden.

 • Sandra Lundgren, administratör